top of page

over duo vzw

De Gemeente Wetteren ondertekende in 2017 het burgemeestersconvenant waarmee het zich engageert om tegen 2030 de totale jaarlijkse CO2-uitstoot terug te dringen met 40% en tegen 2050 energieneutraal te zijn.  Naar aanleiding van deze ondertekening werden informatie-avonden georganiseerd voor de inwoners van Wetteren en Wichelen.  Dit betekende het startschot van DUO VZW, een vereniging van burgers uit Wetteren die zich willen inzetten om dit te helpen verwezenlijken.  ​

Samen met de gemeente Wetteren, Wetterse bedrijven en burgers willen we onze schouders zetten onder alle initiatieven die helpen bij de transitie naar een duurzame en groenere gemeente.

Jo Dierickx

Jo Dierickx

Mark Cromphout

Mark Cromphout

Karel Claus

Karel Claus

Bart Ronsyn

Bart Ronsyn

Interesse om mee te doen ?

DUO VZW staat open voor alle enthousiaste burgers uit Wetteren en Wichelen die mee willen nadenken over duurzame initiatieven en mee aan de weg willen timmeren naar een klimaatneutrale gemeente.

Interesse ? Stuur ons bericht : info@duo.energy

bottom of page